Pedra Rosetta

En aquesta pàgina anem a fer un projecte. Podrem representar la pedra Rosetta amb els dibuixos dels que volen participar. La pedra Rosetta consisteix en el mateixos textos en tres llengües diferents: escriptura jeroglifica, demòtica i grec. Com que la demòtica es dificil de fer farem la cuneiforme. 
La jeroglifica la utilitzaven a Egipte.
I la cuneiforme a Mesopotàmia.

Mesopotàmia significa terra entre rius. Està situada entre els rius Tigris i Éufrates.
Egipte es trobava al nord d’Àfrica.

Baix podeu veure les fotos de l’abecedari egipci.

Ací teniu la foto de l’escriptura cuneiforme

I per últim la foto de l’abecedari grec.