El verb

Ja sabeu que les oracions estan formades per paraules. Però, sabeu quin es l’origen de les oracions? El verb. És tan important que sense ell no hi hauria oració. Serien simples frases.

Els verbs son les paraules que expresen estats, procesos, accions i pensaments. També aporten informació sobre el subjecte de l’oració. 
Hi han tres conjugacions:

 • Primera conjugació
 • Segona conjugació
 • Tercera conjugació
Poden ser:
 • Simples
 • Compostos
Consisteixen de:
 • Lexema/arrel/radical
 • Morfema/desinència
També existeixen les formes no personals:
 • L’infinitiu
 • El gerundi
 • El participi
A més consten de:
 • Persona
 • Nombre
 • Temps
 • Mode
Però els entendreu millor si veieu aquest esquema